System Informacji Podatkowej Gminy Nakło nad Notecią on-line
baza on-line. Portal w wersji testowej.


Aby zalogować się do systemu należy podać PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP dla osób prawnych,
oraz unikalny dla każdego podmiotu Numer Konta Płatności, tj. Numer Konta Bankowego
odczytany z dokumentu otrzymanego od Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią


? podpowiedź 

Logowanie
Nr PESEL lub NIP:   (np. 64020201123)
Podaj 2 początkowe i 2 końcowe cyfr(y) konta płatności: :   (np. 12345678901234567890123456)
 

Dane aktualne na dzień 2016-03-02 08:17:10


logoherb

© 2008-2017 TenSoft sp.z o.o., SIP on-line wersja 1.12.0.8